ปิดรับสมัครทางออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน *ที่นั่งจำนวนจำกัด